Cadw coetiroedd yn iach yng Nghymru ac Iwerddon

Ymddiheuriadau, ond nid oes cyfieithiad Cymraeg y tudalen hon ar gael. Darllenwch cyfiethiad awtomatig gan Google

CONTACT US


Hugh Evans, Head of Forest Research in Wales

Hugh Evans, Head of Forest Research in Wales


Hugh Evans, Bsc, DPhil, FRES
Head of Forest Research in Wales/Pennaeth Ymchwil Goedwig yng Nghymru
Email/E-bost:
Tel: +44 (0)300 068 0079
Work mobile/Rhif ffôn Symudol gwaith: +44 (0)7917 000 234
Contact Centre/Canolfan Gyswllt: +44 (0)300 068 0300
Fax/Ffacs: +44 (0)300 068 030


Professor Tariq M.Butt

Professor Tariq M.Butt


Professor Tariq M Butt
Swansea University,
School of the Environment and Society
Tel: +44 (0) 1792 295374
Fax/Ffacs: +44 (0) 1792 295447
Email/E-bost::


Professor John Sweeney

Professor John Sweeney


Professor Jon Sweeney
National University of Ireland
Geography Department
Tel: +353 1 708 3684
Email/E-bost::


Christine Griffin

Christine Griffin


Christine Griffin
National University of Ireland
Department of Biology
Tel: +353 1 708 3841
Email/E-bost:Arfogi coed a choedwigoedd Cymru ac Iwerddon i ymladd plâu hen a newydd ag arfau naturiol

Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.